همکاری با ما

 شرایط اخذ نمایندگی فروش :

* شرایط برای نواحی گوناگون جغرافیایی متفاوت می باشد و نسبت به تراکم جمعیت مبلغ قرارداد متفاوت می شود.

* داشتن اعتبار بانکی معتبر.

* ارسال درخواست کتبی برای دریافت نمایندگی فروش به آدرس ایمیل یا شماره فکس گروه صنعتی نیکوپخش.

با تشکر

مدیریت گروه صنعتی نیکوپخش